מדיוניות החלפות והחזרות

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים הינם בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

החלפות

החלפות ניתן לבצע עד 14 ימים מיום קבלת הפריט או רכישתו באירועי המכירות ברחבי הארץ.
ניתן להחליף פריט אך ורק לאחר שעמד בכל תנאים הבאים:
פריט שלם ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגום מכל סוג שהוא.
פריט שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם תווית מחוברת לפריט כפי שיצא מבית העסק KONA clothing.
יש להציג בעת בקשת ההחלפה את תאריך ומספר ההזמנה.
פריט שלא עומד בתנאי ההחלפה לא יוחלף.

מתי ניתן לבטל?

במידה והלקוח/ה רוצה לבטל את עסקת הקנייה שבוצעה דרך האתר, רשאי הלקוח/ה על פי דין לבטל בכתב את העסקה. לקוחות אשר מבקשים לבטל עסקה צריכים להודיע תוך 14 יום, מיום קבלת המוצר.
זיכוי כספי יינתן על ביטולים שיעשו תוך 48 שעות מקבלת הסחורה.
לאחר 48 שעות לא יינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי למימוש באתר.

כיצד להודיע על ביטול העסקה?

חובה לידע את בית העסק KONA clothing על רצון הלקוח/ה לקבל זיכוי כספי באמצעות בקשה.
יש להודיע על ביטול העסקה / זיכוי כספי בכתב לכתובת דואר אלקטרוני הבאה:
KONADAISRAEL@GMAIL.COM
לציין בנושא “ביטול עסקה  (ולציין מספר הזמנה)”. כמו כן יש לציין את סיבת החזרת הסחורה.

זיכוי כספי

זיכוי כספי יועבר אך ורק בכרטיס אשראי בו בוצעה ההזמנה ובניכוי 5% משווי העסקה
או בסכום של 100 ₪, לפי הערך הנמוך מבינהם. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי באותם תנאים של העסקה המקורית כולל מספר תשלומים.

ביטול לפני משלוח המוצר ללקוח/ה

בטרם שליחת ההזמנה ללקוח/ה ע”י בית העסק KONA clothing תבוטל ההזמנה ללא חיוב נוסף.
ויוחזר מלא הסכום ללקוח/ה.

ביטול לאחר שנשלח המוצר ללקוח/ה

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר ללקוח/ה, יזוכה הלקוח/ה המזמין/ה אך ורק לאחר קבלת
הסחורה בבית העסק KONA clothing. ולאחר שעמד בתנאים הבאים:
ניתן להחזיר פריט אך ורק לאחר שעמד בכל תנאים הבאים:
פריט שלם ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגום מכל סוג שהוא.
פריט שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם תווית מחוברת לפריט
כפי שיצא מבית העסק KONA clothing.
יש להציג בעת בקשת ההחלפה את תאריך ומספר ההזמנה
פריט שלא עומד בתנאים שצוינו לא יזכה את הלקוח/ה המזמין/ה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר
לרבות זיכוי למימוש באתר.

אופן החזרת הפריט

על הלקוח/ה לשלוח את המוצר בתוך אריזתו המקורית באמצעות דואר רשום לכתובת:
עבור KONA clothing
קיבוץ אפיק רמת הגולן, אפיק, תא דואר 117, מיקוד 1293800

הלקוח/ה המזמין/ה תישא בהוצאות החזרת הסחורה ועלות המשלוח לא יינתן החזר על עלות המשלוח.

 בית העסק KONA clothing לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרה ו/או החלפה כפי שצוין בתנאים הללו.

במידה ולא הודיע הלקוח/ה לבית העסק KONA clothing על פגם כלשהו במוצר בתוך 48 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח/ה ו/או המזמין/ה לא תהיה כל טענה כנגד בית העסק KONA clothing.